Polityka Prywatnosci

Baza-Noclegowa.net jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich użytkowników.

Dlatego też wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej, udostępniająca darmowy serwis ogłoszeniowy pod linkiem: www.baza-noclegowa.net

2.    Wprowadzenie swoich danych do bazy portalu www.baza-noclegowa.net traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez nasz portal.

Dane, jakie przechowujemy w przypadku osoby fizycznej:
- nazwa uzytkownika
- adres e-mail
- imię oraz nazwisko

W przypadku rejestracji konta na firmę, poszerzamy dane o:
- nazwa firmy
- numer telefonu
- numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3.    Dane Państwa są chronione zgodnie z wymogami Ustawy.  Przekazane nam dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przez Państwo przekazane:

- w celu prezentacji i promocji Państwa profilu (Firmy) w serwisie ogłoszeniowym www.baza-noclegowa.net
- w celu przesyłania elektronicznych wiadomości informacyjnych
- w celu przesyłania nowych ofert oraz dokonanych zmian w serwisie ogłoszeniowym www.baza-noclegowa.net

4.    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, zadania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru.

5.    Dodatkowo mają Państwo możliwość samodzielnego edytowania danych zawartych w swoim profilu danych.

6.    Jednocześnie informujemy, że Redakcja serwisu ogłoszeniowego www.baza-noclegowa.net ma prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Państwa zgody. Redakcja serwisu ogłoszeniowego www.baza-noclegowa.net nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez użytkowników. Jednocześnie nie gwarantujemy aktualności wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ogłoszeniowym www.baza-noclegowa.net

7.    Redakcja serwisu ogłoszeniowego www.baza-noclegowa.net nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy dodanych przez czytelników, jak i ogłoszeń publikowanych przez właścicieli obiektów noclegowych, aczkolwiek wszystkie dodane oferty są sprawdzane przez system pod kątem merytorycznym oraz występowania w tekście wulgarnych określeń.

Administrator serwisu nie zezwoli na publikacje obraźliwych oraz wulgarnych komentarzy przez czytelników, które będą natychmiast usuwane bez zatwierdzenia.

8.    Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych, o:
-  Sprostowanie (poprawienie) danych;
-  Usunięcie niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych;
-  Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię);
-  Usunięcie profilu (konta wraz z dodanym obiektem turystycznym).
-  Usunięcie tylko dodanych obiektow turystycznych (zostawiajac tym samym Państwa konto w systemie).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek wysłany z adresu e-mail należącego do osoby, której wniosek dotyczy, na adres email: info@baza-noclegowa.net
Lub poprzez formularz kontaktowy.Zachęcamy do współpracy
Zespół Baza-Noclegowa


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.